Zadzwoń: 790 525 525 rezerwacje@willaponiatowskiego.pl
Willa Poniatowskiego Grodzisk Mazowiecki, Noclegi Grodzisk Mazowiecki, Kwatery Grodzisk, Pracowniczy Grodzisk, Hotel Pracowniczy Grodzisk,

„WILLA PONIATOWSKIEGO”

REGULAMIN OBIEKTU

SZANOWNI PAŃSTWO,
MAMY OGROMNĄ PRZYJEMNOŚĆ PRZYWITAĆ PAŃSTWA W WILLI PONIATOWSKIEGO.
CHCĄC ZAPEWNIĆ PAŃSTWU JAK NAJWYŻSZY KOMFORT POBYTU, ZATROSZCZYMY SIĘ O KAŻDY SZCZEGÓŁ, BY MOGLI PAŃSTWO CIESZYĆ SIĘ WOLNYM CZASEM.
ABY ZAPEWNIĆ NASZYM GOŚCIOM KOMFORTOWE WARUNKI POBYTU, PRAGNIEMY POINFORMOWAĆ PAŃSTWA, IŻ NA TERENIE OBIEKTU OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIE TYTONIU – ZWŁASZCZA W POKOJACH, KUCHNI I KORYTARZACH. NIESTOSOWANIE SIĘ DO TYCH ZALECEŃ BĘDZIE RÓWNOZNACZNE Z POKRYCIEM KOSZTÓW OZONOWANIA POKOJU W WYSOKOŚCI 500,00 PLN.
DYREKCJA WILLI WYSOKO CENIĆ BĘDZIE PAŃSTWA WSPÓŁPRACĘ W PRZESTRZEGANIU TEGO REGULAMINU, KTÓRY SŁUŻYĆ MA ZAPEWNIENIU SPOKOJNEGO I BEZPIECZNEGO POBYTU NASZYCH GOŚCI.
PODSTAWĄ DO ZAMELDOWANIA GOŚCIA W POKOJU HOTELOWYM JEST OKAZANIE PRZEZ NIEGO DOWODU LUB PASZPORTU
POKÓJ W WILLI WYNAJMOWANY JEST NA DOBY.
NIE AKCEPTUJEMY ZWIERZĄT W OBIEKCIE.
§1 ZASADY OGÓLNE
DOBA NOCLEGOWA TRWA OD GODZINY 14:00 DO GODZINY 11:00 DNIA NASTĘPNEGO. JEŚLI GOŚĆ, NAJMUJĄCY POKÓJ, NIE OKREŚLIŁ CZASU POBYTU, PRZYJMUJE SIĘ, ŻE POKÓJ ZOSTAŁ WYNAJĘTY NA JEDNĄ DOBĘ. ZATRZYMANIE POKOJU PO GODZINIE 11:00 JEST TRAKTOWANE JAKO PRZEDŁUŻENIE POBYTU. W PRZYPADKU GDY GOŚĆ OPUŚCI POKÓJ DO GODZINY 18:00, NALICZONA ZOSTANIE OPŁATA ZA PÓŁ DOBY.
ŻYCZENIE PRZEDŁUŻENIA POBYTU POZA OKRES WSKAZANY W DNIU PRZYBYCIA, GOŚĆ WILLI POWINIEN ZGŁOSIĆ W RECEPCJI DO GODZ. 10:00 DNIA, W KTÓRYM UPŁYWA TERMIN NAJMU POKOJU. WILLA UWZGLĘDNI ŻYCZENIE PRZEDŁUŻENIA POBYTU W MIARĘ POSIADANYCH MOŻLIWOŚCI. JEŚLI GOŚĆ NIE OPUŚCI POKOJU PO UPŁYWIE DOBY NOCLEGOWEJ I NIE ZGŁOSIŁ RECEPCJI CHĘCI PÓŹNIEJSZEGO WYMELDOWANIA, A TY SAMYM POBYT NIE MOŻE ULEC PRZEDŁUŻENIU, PRACOWNICY WILLI MOGĄ KOMISYJNIE SPAKOWAĆ RZECZY GOŚCIA I UMIEŚCIĆ W BEZPIECZNYM MIEJSCU.
GOŚĆ WILLI NIE MOŻE PRZEKAZYWAĆ POKOJU INNYM OSOBOM, NAWET JEŚLI NIE UPŁYNĄŁ OKRES, ZA KTÓRY UIŚCIŁ NALEŻNĄ ZA POBYT ZAPŁATĘ. OSOBY NIE ZAMELDOWANE W OBIEKCIE MOGĄ PRZEBYWAĆ W POKOJU HOTELOWYM OD GODZ. 7:00 DO GODZ. 22:00. WILLA MOŻE ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA GOŚCIA, KTÓRY PODCZAS POPRZEDNIEGO POBYTU RAŻĄCO NARUSZYŁ REGULAMIN OBIEKTU, WYRZĄDZAJĄC SZKODĘ W MIENIU OBIEKTU LUB GOŚCI ALBO SZKODĘ NA OSOBIE GOŚCI, PRACOWNIKÓW OBIEKTU LUB INNYCH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W OBIEKCIE ALBO TEŻ W INNY SPOSÓB ZAKŁÓCIŁ SPOKOJNY POBYT GOŚCI LUB FUNKCJONOWANIA OBIEKTU.
§2 STANDARD JAKOŚCI
WILLA ŚWIADCZY USŁUGI ZGODNIE ZE SWOIM STANDARDEM.
W PRZYPADKU ZASTRZEŻEŃ DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI USŁUG GOŚĆ JEST PROSZONY O JAK NAJSZYBSZE ZGŁASZANIE ICH W RECEPCJI, CO UMOŻLIWIA NIEZWŁOCZNĄ REAKCJĘ.
WILLA MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIĆ: WARUNKI PEŁNEGO I NIESKRĘPOWANEGO WYPOCZYNKU GOŚCIA, BEZPIECZEŃSTWO POBYTU, W TYM BEZPIECZEŃSTWO ZACHOWANIA TAJEMNICY INFORMACJI O GOŚCIU, PROFESJONALNĄ I UPRZEJMĄ OBSŁUGĘ, SPRZĄTANIE POKOJU I WYKONYWANIE NIEZBĘDNEJ NAPRAWY URZĄDZEŃ PODCZAS NIEOBECNOŚCI, A W JEGO OBECNOŚCI TYLKO WÓWCZAS, GDY WYRAZI TAKIE ŻYCZENIE, SPRAWNĄ POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM USŁUGĘ; W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA USTEREK, KTÓRE NIE BĘDĄ MOGŁY BYĆ USUNIĘTE, WILLA DOŁOŻY STARAŃ, ABY – W MIARĘ POSIADANYCH MOŻLIWOŚCI – ZAMIENIĆ POKÓJ LUB W INNY SPOSÓB ZŁAGODZIĆ NIEDOGODNOŚĆ.
§3 DODATKOWE USŁUGI
NA ŻYCZENIE GOŚCIA OBIEKTU ŚWIADCZY NIEODPŁATNE USŁUGI: UDZIELANIE INFORMACJI, ZWIĄZANYCH Z POBYTEM I PODRÓŻĄ, PRZECHOWYWANIE BAGAŻU.
WILLA MOŻE ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA DO PRZECHOWALNI BAGAŻU W TERMINACH INNYCH NIŻ DATY POBYTU GOŚCIA ORAZ RZECZY NIE MAJĄCYCH CECH BAGAŻU OSOBISTEGO.
PRZECHOWYWANIE WARTOŚCIOWYCH RZECZY W CZASIE POBYTU GOŚCIA W WILLI ODBYWA SIĘ NA JEGO WYRAŹNE ŻYCZENIE W SKRYTCE SEJFOWEJ W RECEPCJI ( ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ)
§4 SZKODY I REKLAMACJE
REKLAMACJE DOTYCZĄCE STANU TECHNICZNEGO MOGĄ BYĆ SKŁADANE W CIĄGU 3 GODZIN OD MOMENTU ZAKWATEROWANIA. USZKODZENIA NIE ZGŁOSZONE LUB POWSTAŁE W TRAKCIE POBYTU ZOSTANĄ POLICZONE WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCEJ WARTOŚCI, A KWOTĄ NAPRAWY ZOSTANIE OBCIĄŻONY GOŚĆ
WILLA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UTRATĘ LUB USZKODZENIE RZECZY WNIESIONYCH PRZEZ OSOBY KORZYSTAJĄCE Z JEGO USŁUG W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEPISAMI ART. 846-852 KODEKSU CYWILNEGO.
WYNAJMUJĄCY NIE PONOSI RYZYKA UTRACONYCH, ZAGUBIONYCH LUB SKRADZIONYCH RZECZY W PRZYPADKU BRAKU NATYCHMIASTOWEGO UDOWODNIENIA ICH POSIADANIA.
SZKODA POWINNA ZOSTAĆ ZGŁOSZONA W RECEPCJI OBIEKTU DO 3H OD MOMENTU ZDARZENIA. WILLA NIE BĘDZIE UWZGLĘDNIAŁ SZKÓD ZGŁOSZONYCH PO UPŁYWIE 3H OD MOMENTU ZDARZENIA.
WILLA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ LUB USZKODZENIE RZECZY, POZOSTAWIONYCH W MIEJSCACH OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE OBIEKTU.
§5 ODPOWIEDZIALNOŚCI
WILLA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIE LUB UTRATĘ SAMOCHODU LUB INNEGO POJAZDU NALEŻĄCEGO DO GOŚCIA. WILLA , NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU UTRATY, LUB USZKODZENIA PIENIĘDZY, PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KOSZTOWNOŚCI, INNYCH RZECZY I PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH ALBO PRZEDMIOTÓW MAJĄCYCH WARTOŚĆ NAUKOWA LUB ARTYSTYCZNĄ, JEŻELI NIE ZOSTANĄ ONE ODDANE DO DEPOZYTU W RECEPCJI.
WILLA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKIEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU OSÓB NIEPEŁNOLETNICH BĘDĄCYCH POD NADZOREM OPIEKUNÓW ZGODNIE Z ART. 427 KODEKSU CYWILNEGO.
GOŚĆ PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIEGO RODZAJU ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA POKOJU ORAZ PRZEDMIOTÓW WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH WILLI POWSTAŁE Z JEGO WINY LUB Z WINY ODWIEDZAJĄCYCH GO OSÓB. ZA ZNISZCZENIA WYKRYTE PO OPUSZCZENIU POKOJU GOŚCIE ZOSTANĄ OBCIĄŻENI KOSZTAMI NAPRAWY.
PARKING NIESTRZEŻONY ( MONITOROWANY) DLA GOŚCI WILLA PONIATOWSKIEGO UDOSTĘPNIANY JEST BEZPŁATNIE. WŁAŚCICIEL TERENU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PARKUJĄCE POJAZDY ANI ZA POZOSTAŁE W NICH MIENIE.
§6 CISZA NOCNA
W OBIEKCIE OBOWIĄZUJE ZACHOWANIE CISZY OD GODZ. 22:00 DO GODZ. 7:00 DNIA NASTĘPNEGO. ZACHOWANIE GOŚCI I OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG OBIEKTU NIE POWINNO ZAKŁÓCAĆ SPOKOJNEGO POBYTU INNYCH GOŚCI. WILLA MOŻE ODMÓWIĆ DALSZEGO ŚWIADCZENIA USŁUG OSOBIE, KTÓRA NARUSZA TĘ ZASADĘ.
§7 BEZPIECZEŃSTWO
KAŻDORAZOWO OPUSZCZAJĄC POKÓJ GOŚĆ POWINIEN ZAMKNĄĆ DRZWI I OKNA, WYŁĄCZYĆ TELEWIZOR, ZGASIĆ ŚWIATŁO, ZAMKNĄĆ KRANY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, SPRAWDZIĆ ZAMKNIĘCIE DRZWI.
RECEPCJA WYDAJE KLUCZ DO POKOJU NA PODSTAWIE KARTY POBYTU. GOŚĆ WILLI PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNĄ ZA WSZELKIE USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA PRZEDMIOTÓW, WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH WILLI POWSTAŁE Z JEGO WINY, Z WINY OSÓB NIEPEŁNOLETNICH BĘDĄCYCH POD JEGO NADZOREM Z ART. 427 KODEKSU CYWILNEGO LUB WINY ODWIEDZAJĄCYCH GO OSÓB.
W PRZYPADKU NARUSZENIA POSTANOWIEŃ REGULAMINU WILLI MOŻE ODMÓWIĆ DALSZEGO ŚWIADCZENIA USŁUG OSOBIE, KTÓRA JE NARUSZA. OSOBA TAKA ZOBOWIĄZANA JEST DO NIEZWŁOCZNEGO ZASTOSOWANIA SIĘ DO ŻĄDAŃ OBIEKTU, W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPŁATY ZA POCZYNIONE USZKODZENIA I ZNISZCZENIA ORAZ OPUSZCZENIA TERENU WILLI.
ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE ZABRONIONE JEST UŻYWANIE W POKOJACH GRZAŁEK, I INNYCH PODOBNYCH URZĄDZEŃ NIE STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIA POKOJU JAK RÓWNIEŻ ZABRONIONE JEST PALENIE TYTONIU I UŻYWANIE OGNIA OTWARTEGO. NIE DOTYCZY TO ŁADOWAREK I ZASILACZY URZĄDZEŃ RTV ORAZ KOMPUTEROWYCH.
PODCZAS NADCHODZĄCEJ BURZY LUB DESZCZU I NIEOBECNOŚCI GOŚCI NA OBIEKCIE, PERSONEL MA PRAWO WEJŚĆ DO POKOJU
Z UCHYLONYMI OKNAMI BĄDŹ DRZWIAMI BALKONOWYMI, ABY JE ZAMKNĄĆ W CELU OCHRONY RZECZY PRZED ZNISZCZENIEM
W PRZYPADKU ZAGUBIENIA KLUCZA LUB BRELOKA GOŚĆ PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNĄ W KWOCIE 100 ZŁOTYCH.
§8 RZECZY POZOSTAWIONE W OBIEKCIE
PRZEDMIOTY OSOBISTEGO UŻYTKU POZOSTAWIONE PRZEZ WYJEŻDZAJĄCEGO GOŚCIA W POKOJU BĘDĄ ODESŁANE NA ADRES WSKAZANY PRZEZ GOŚCIA I NA JEGO KOSZT. W PRZYPADKU NIEOTRZYMANIA DYSPOZYCJI WILLA PRZECHOWA TE PRZEDMIOTY PRZEZ 3 (TRZY) MIESIĄCE, A NASTĘPNIE PRZEKAŻE NA CELE CHARYTATYWNE LUB DO UŻYTKU PUBLICZNEGO.
§9 DANE OSOBOWE
DOKONUJĄC REZERWACJI KLIENT WYRAŻA ZGODĘ NA UMIESZCZENIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH W BAZIE DANYCH WILLI PONIATOWSKIEGO
DANE BĘDĄ PRZETWARZANE WYŁĄCZNIE W CELU REALIZACJI REZERWACJI, UŁATWIENIA DOKONYWANIA KOLEJNYCH REZERWACJI ORAZ W CELACH MARKETINGOWYCH ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 29.08.1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.
REZERWUJĄCEMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WGLĄDU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH I ICH AKTUALIZACJI. ZBIÓR DANYCH ZOSTAŁ ZGŁOSZONY DO GIODO  POD NR  REJ. WWW 49100816
§10 REGULAMIN KORZYSTANIA Z KUCHNI
1. GOŚCIE MAJĄ PRAWO DO KORZYSTANIA ZE WSPÓLNEGO POMIESZCZENIA JAKIM JEST KUCHNIA
2. GOTOWANIE, PRZYRZĄDZANIE POSIŁKÓW DOZWOLONE JEST JEDYNIE W KUCHNI
3. W KUCHNI MOGĄ PRZEBYWAĆ TYLKO OSOBY PRZYGOTOWUJĄCE I SPOŻYWAJĄCE POSIŁKI
4. GOŚCIE MAJĄ PRAWO DO KORZYSTANIA ZE SPRZĘTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KUCHNI, TAKICH JAK: LODÓWKA, KUCHNIA GAZOWA, PIEKARNIK, CZAJNIK ELEKTRYCZNY, MIKROFALÓWKA, TOSTER ORAZ POZOSTAŁEGO WYPOSAŻENIA KUCHNI TAKIEGO JAK SZKLANKI, KUBKI, TALERZE, SZTUĆCE ETC.
5. NALEŻY DBAĆ O UŻYWANY SPRZĘT I NIE STWARZAĆ UTRUDNIEŃ INNYM UŻYTKOWNIKOM
6. OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KUCHNI MAJĄ OBOWIĄZEK SPRZĄTNĄĆ PO GOTOWANIU I ZABRAĆ WŁASNE PRZEDMIOTY KUCHENNE
7. PO SPOŻYTYM POSIŁKU NACZYNIA I SZTUĆCE NALEŻY ZMYĆ RĘCZNIE
8. JEDZENIE NALEŻY ZABRAĆ BĄDŹ SCHOWAĆ DO LODÓWKI
9. LODÓWKA JEST PRZEZNACZONA JEDYNIE DO PRZECHOWYWANIA JEDZENIA.
10. JEDZENIE POWINNO ZOSTAĆ OZNACZONE, BĄDŹ PRZECHOWYWANE W WYDZIELONYM OPAKOWANIU (KOSZYK, REKLAMÓWKA, POJEMNIK)
11. NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ W LODÓWCE POPSUTEGO JEDZENIA
12. NALEŻY USUWAĆ Z LODÓWKI PRODUKTY LUB ŻYWNOŚĆ NIE NADAJĄCĄ SIĘ DO KONSUMPCJI
13. PODCZAS KORZYSTANIA Z KUCHENKI GAZOWEJ NALEŻY KORZYSTAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE Z NACZYŃ PRZEZNACZONYCH DO KUCHNI GAZOWEJ (NA PŁYCIE NIE MOŻNA STOSOWAĆ NACZYŃ ZE SZKŁA I STALI SZLACHETNEJ, PLASTIKU), ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
14. KORZYSTANIE Z PIEKARNIKA JEST MOŻLIWE TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ
15. CZAJNIK ELEKTRYCZNY SŁUŻY JEDYNIE DO PODGRZEWANIA WODY
16. DO CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA WODA Z KRANU
17. UŻYWAJĄC KUCHENKI MIKROFALOWEJ NALEŻY PRECYZYJNIE DOPASOWAĆ MOC I CZAS DO WIELKOŚCI PODGRZEWANEJ POTRAWY
18. DO KUCHENKI MIKROFALOWEJ NIE MOGĄ BYĆ WKŁADANE PRZEDMIOTY METALOWE ORAZ ZAMKNIĘTE POJEMNIKI
19. PERSONEL WILLI PONIATOWSKIEGO NIE ODPOWIADA ZA PRZEDMIOTY LUB PRODUKTY NIE OZNACZONE I POZOSTAWIONE W KUCHNI
REGULAMIN WILLI PONIATOWSKIEGO PODAJE SIĘ DO WIADOMOŚCI POPRZEZ UMIESZCZENIE GO NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.WILLAPONIATOWSKIEGO.PL, W DRODZE INDYWIDUALNEGO INFORMOWANIA GOŚCIA PRZY POTWIERDZENIU REZERWACJI W RECEPCJI PRZY PODISYWANIU UMOWY, ORAZ POPRZEZ UMIESZCZENIE GO W POKOJACH GOŚCINNYCH.
DOKONANIE REZERWACJI / PODPISANIE UMOWY STANOWI AKCEPTACJĘ REGULAMINU.
WILLA PONIATOWSKIEGO
UL. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO 50A
05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
TEL. +48 790 525 525
EMAIL: REZERWACJE@WILLAPONIATOWSKIEGO.PL
WWW.WILLAPONIATOWSKIEGO.PL
WŁAŚCICIELEM OBIEKTU JEST:
WARSZAWSKIE CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU SP. Z O. O.
ul Wolska 84/86 lok. 211  01-141 WARSZAWA
NIP 5272698885 , REGON: 146827166, KRS: 472882
KONTAKT: + 48 790 525 525 | +48 22 299 26 90